عکس العمل های اشتباه زنان در رابطه جنسی

عکس العمل های اشتباه زنان در رابطه جنسی
هریک از زوجین برای بهبود روابط جنسی بینشان گاهی دست به کارهایی می زند که همیشه درست نیست. اشتباهات رایجی که خانم ها در هنگام رابطه جنسی انجام می دهند در این مقاله عنوان شده است.
ستاره/
بعضی از خانم ها فکر می کنند نقش بازی کردن در رابطه جنسی مردان را شیفته آنان می کند، در صورتی که بر عکس است. زیاده روی در این کار آن ها را فردی وابسته یا احمق جلوه خواهد داد.
ممکن است فکر کنید این کارها هنگام رابطه جنسی چندان به چشم نمی آیند درصورتی که ریزترین نکات هم ممکن است در کیفیت رابطه جنسی تأثیرگذار باشند. برخی از زنان فکر می کنند نقش بازی کردن مردان را شیفته آنان می کند، اما به خاطر داشته باشید زیاده روی در این کار آنان را فردی وابسته یا احمق جلوه خواهد داد.
حرکات نادرست قبل از رابطه جنسی
متون وسوسه انگیز و لباس های بدن نما می توانند در کتاب ها و فیلم ها مردان را شهوانی کنند، اما در زندگی حقیقی چطور؟ دکتر کامی بالک می گوید: مردان هرگز توسط زنانی که بیشتر زمان خود را در مقابل آینه و صرف پوشیدن لباس های شهوت انگیز می کنند، تحریک نمی گردند؛ حتی سیگنال های ظریفی که انتظار دارید از طرف …

عکس العمل های اشتباه زنان در رابطه جنسی

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *