پول دارها به بقیۀ آدم ها «نگاه» نمی کنند

پول دارها به بقیۀ آدم ها «نگاه» نمی کنند
خرداد: هرکس در فیس بوک شاهد بحثی احمقانه بوده باشد می داند که هرقدر جیب تان پر پول تر باشد احتمالاً کمتر می توانید میزان رفاه خودتان را درک کنید. اما، براساس تحقیقی که به تازگی در مجلۀ سایکولوژیکال ساینس چاپ شده است، مشکلْ عمیق تر از این است، تاحدی که می توان گفت اصلاً افراد پول دار به دیگران یا مشکلاتشان توجهی نمی کنند.

روان شناسان دانشگاه نیویورکْ نظریۀ «اهمیت انگیزشیِ» دیگر انسان ها را بررسی کرده اند، نظریه ای که می گوید ما به چیزهایی توجه می کنیم که برایمان ارزشمندتر به نظر بیایند. این ارزش نیز اغلب از دو راهِ تهدید و پاداش مشخص می شود.

برای انجام این تحقیق، شصت ویک نفر در منطقه ای از شهر منهتن، درحالی که عینک گوگل زده بودند، راه رفتند. این شاید تنها باری بود که عینک گوگل حقیقتاً استفادۀ واقعی داشت! محققان از شرکت کنندگان خواستند طبقۀ اجتماعی شان را تعیین کنند. آن هایی که خودشان را پول دار می دانستند، در مقایسه با کسانی که خودشان را از طبقات اجتماعی پایین تری می دانستند، کمتر به دیگران نگاه می کردند. وقتی هم که شرکت کنندگان را به نگاه کردن به عکس هایی از «تصاویر …

پول دارها به بقیۀ آدم ها «نگاه» نمی کنند

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *