برچسب‌ها: تلفن و

چرا یارانه ما واریز نشده استعلام و پیگیری واریز نشدن قطع یارانه با تلفن 0

چرا یارانه ما واریز نشده استعلام و پیگیری واریز نشدن قطع یارانه با تلفن

چرا یارانه ما واریز نشده استعلام و پیگیری واریز نشدن قطع یارانه با تلفن استعلام و پیگیری واریز نشدن قطع یارانه با تلفن  در سال های اخیر شاید از طرح هدفمند شدن یارانه ها...