برچسب‌ها: ملت

عقده حقارت خود را با ملت ایران جمع نزنید 0

عقده حقارت خود را با ملت ایران جمع نزنید

عقده حقارت خود را با ملت ایران جمع نزنیدمدیریک سایت اجاره ای با جمع زدن عقده حقارت امثال خود، رفتار حقارت آمیز چند نماینده برای گرفتن عکس با خانم موگرینی را به ملت ایران...